Arvot


Horn Afrik välittää asiakkailleen ammattitaitoista ja luotettavaa monikulttuurista työvoimaa.


Toimimme Suomen työvoimalainsäädännön mukaisesti.
Ihmistä ja työtä arvostetaan.
Työstä maksetaan oikeudenmukaista palkkaa.
Kaikki toimintamme on reilua ja oikeudenmukaista.
Emme käytä harmaata työvoimaa.
Työntekijöillä on aina hallussaan tarvittavat ammattikortit (työturvallisuus, tulityö, hygienia jne.).
Vastaamme työntekijöiden vaatetuksesta, työterveyshuollosta ja henkilökohtaisista suojaimista.

Horn Afrik